Våre sertifiseringer

Mikals Laks AS er godkjent etter den internasjonalt anerkjente standarden Global G.A.P. Chain of Custody. Gloabal G.A.P. stiller krav til alle ledd i produksjonen vår, og har et særskilt søkelys mot mattrygghet, miljøbeskyttelse, arbeidsmiljø og dyrevelferd. Denne sertifiseringen sikrer sporbarhet gjennom hele produksjons- og forsyningskjeden og signaliserer med dette en høy grad av åpenhet og integritet. Global G.A.P. sertifisering viser at fisken har blitt produsert, tilberedt og håndtert på en bærekraftig måte.